AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ HAKKINDA ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİ MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNİ OLUŞTURUR

AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNAN TAŞINMAZ HAKKINDA ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİ MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNİ OLUŞTURUR