DİLEKÇE YAZIM KURALLARI NELERDİR?

DİLEKÇE YAZIM KURALLARI NELERDİR?

1-Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa, dilekçeye ona hitap edilerek başlanmalıdır.

2-Nesnel olunmalıdır.

3-Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.

4-Yer ve tarih belirtilmelidir.

5-Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

6-Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle açık ve okunaklı olmasına özen gösterilmelidir. Bilgisayarda hazırlanan dilekçe 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Yazı koyu olmayan standart siyah renkte olmalıdır.

7-Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.

8-İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

9-Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

10-Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.

11-Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.

12-Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.

13-Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır.

14-Dilekçe sahibi, adını ve açık adresini belirtmelidir.

15-Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

16-Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim" ya da Bilgilerinize arz ederiz, saygılarımızla,

17-Üst makamın bir sorunu çözmesi ya da bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini saygılarımla arz ederim", yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

18-Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz.

19-Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır; kişilere hitaben dilekçe yazılmaz.

20-Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.

Arz etmek zaten saygı anlamı içerdiği için saygıyla arz edilmez. Arz etmek saygıyla sunmak demektir.

Dilekçedeki Öğelerin Yerleşimi Nasıl Olmalıdır?

Genel bir dilekçede 6 temel öğe vardır:

1-Tarih

2-Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi)

3-Konu metni

4-İmza

5-Dilekçeyi yazan kişinin adı

6-Dilekçeyi yazan kişinin adresi

KAYNAKÇA

http://fbemoodle.emu.edu.tr/file.php/319/Dilekce_yazim_kurallari.pdf