Etiket: RIZASI HİLAFI

YARGITAY KARARLARI
RIZASINA AYKIRI OLARAK ARACIN EHLİYETSİZ KİŞİ TARAFINDAN ALINMASI DURUMUNDA MALİKE TRAFİK CEZASI YAZILAMAZ

RIZASINA AYKIRI OLARAK ARACIN EHLİYETSİZ KİŞİ TARAFINDAN...

RIZASINA AYKIRI OLARAK ARACIN EHLİYETSİZ KİŞİ TARAFINDAN ALINMASI DURUMUNDA MALİKE...