İŞVEREN BAYRAMLARDA ÇALIŞMAYAN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARABİLİR Mİ?

İŞVEREN BAYRAMLARDA ÇALIŞMAYAN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARABİLİR Mİ?

İşveren 'bayramlarda' çalışmayan işçiyi işten çıkarabilir mi?

İşçiler Resmi Tatil Günleri'nde çalıştırıbalir mi?

Bir çok işletmede bu konu bir çok kez işveren ile işçiyi karşı karşıya getirmiştir. Hatta resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar bazı durumlar da da dava konusu olmuştur.

Resmi tatil günlerinde işçilerin çalıştırılması rızaya bağlıdır. Yani işçiler resmi tatil günlerinde zorla çalıştırılamaz. Bir başka ifade ile resmi tatil günlerinde işçinin muvafakati alınmadan çalıştırılması söz konusu olamıyor. . İşçinin bu konuya rıza gösterdiğine dair muvafakat her yıl başında alınmalıdır.

İŞVEREN İŞTEN ÇIKARTABİLİR Mİ?

İşveren, işçinin resmi ve dini tatillerde çalışmaması durumunda işten çıkartamaz. Eğer işveren, bu sebeple işçinin iş akdine son vermiş ise işçinin tüm tazminat haklarını ödemek zorundadır. İşçi, bu sebeple yapılan fesihlerde işverene, işe iade davası da açabilir.

İşçi, resmi ve dini tatillerde çalışmasına rağmen işverenden herhangi bir ücret almıyor ise işçi, tek taraflı olarak iş akdini feshedebilir.

Bu tatillerdeki çalışma sonucu işçinin hakkını ödemeyen işveren, yasalara, iyiniyet ve ahlak kurallarına açıkça aykırı hareket etmiş sayılır.

Bu tür durumlarda işveren mahkeme huzurunda haksız duruma düşmektedir.

Ayrıca çalışanlar, olası bir dava durumunda 5 yıllık dönem içinde resmi tatillerde yapılan çalışmaların karşılığını talep edebilirler.