KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALARDAN DOLAYI AÇILAN BEDELE İLİŞKİN DAVALARDA VERİLEN MAHKEME KARARLARININ KESİNLEŞMEDİKÇE İCRAYA KONULAMAMASINI VE İCRA SÜREÇLERİNİN DURMASINI ÖNGÖREN KURALLARIN İPTALİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALARDAN DOLAYI AÇILAN BEDELE İLİŞKİN DAVALARDA VERİLEN MAHKEME KARARLARININ KESİNLEŞMEDİKÇE İCRAYA KONULAMAMASINI VE İCRA SÜREÇLERİNİN DURMASINI ÖNGÖREN KURALLARIN İPTALİ