UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ'NDEN 'KAMU PERSONELİ' İLE İLGİLİ 5 ÖNEMLİ KARAR

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ'NDEN 'KAMU PERSONELİ' İLE İLGİLİ 5 ÖNEMLİ KARAR

Uyuşmazlık Mahkemesinin son yayınlanan kararlarından kamu personelini ilgilendiren 5 adedinin özeti aşağıda verilmiştir.

Bilindiği üzere, Uyuşmazlık Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir. Mahkeme iki bölümden oluşmaktadır.

Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk bölümü, Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza bölümü.

1- Yurt dışı öğrenimi nedeniyle imzalanan senetle ilgili dava adli yargıda mı yoksa idari yargı da mı görülür?

ÖZET:...Davalı Üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken yurtdışındaki bir Üniversitede araştırma...yapmak üzere görevlendirilen ve kefalet senedi imzalayan davacı tarafından; borçlu olmadığının tespiti ile ödenen giderlerin tahsili istemiyle açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

HB., E. 2021/209 K. 2021/291 T. 3.5.2021

Esas No: 2021/209

Karar No.: 2021/291

Karar tarihi: 03.05.2021

2- Mecburi hizmetle ilgili açılacak davanın görülme yeri

ÖZET:...Davacının 1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında burslu olarak yapmaya başladığı doktora öğrenimini yarım bırakmasından sonra, mecburi hizmet görevinin başlatılması talebinin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

HB., E. 2021/472 K. 2021/449 T. 20.9.2021

Esas No.: 2021/472

Karar No.: 2021/449

Karar tarihi: 20.09.2021

3- Açıkta geçirilen sürelerin primlerinin ödenmemesinden kaynaklanan davanın görülme yeri

ÖZET: 657 sayılı Kanun'a tabi devlet memuru olarak çalışmakta iken,...sosyal...hizmetler müdürlüklerinin taşra teşkilatlarınca yapılan sınavların bağlı olunan bakanlığın 02/10/1997 tarihli 97/395 sayılı onayınca iptal edilmesi üzerine, açıkta geçirdiği dönemlere ilişkin ödenmemiş sigorta primlerinin ve yatırılmamış emekli keseneklerinin hesaplanarak, gönderilmesi talebinin reddine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil, Prim ve Hizmet Daire Başkanlığı işleminin iptali ile hak kayıplarının telafi edilmesi istemiyle açılan davanın İDARİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

HB., E. 2021/231 K. 2021/275 T. 3.5.2021

Esas No.: 2021/231

Karar No.: 2021/275

Karar tarihi: 03.05.2021

4- Nakil talebinde bulunan işçinin açtığı davanın görülme yeri neresidir?

ÖZET:...696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi statüsünde çalışmakta olan davacı tarafından, eş durumu mazeretinden dolayı eşinin görev yaptığı il emrine naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın ADLİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

HB., E. 2021/299 K. 2021/335 T. 7.6.2021

Esas No.: 2021/299

Karar No.: 2021/335

Karar tarihi: 07.06.2021

5- İller Bankasında görev yapanların açacakları davaların görülme yeri

ÖZET: İller Bankası Genel Müdürlüğünde görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacı tarafından, birikmiş maaş ve ikramiye farklarını faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istemiyle açılan davanın ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

HB., E. 2021/208 K. 2021/306 T. 3.5.2021

Esas No.: 2021/208

Karar No.: 2021/306

Karar tarihi: 03.05.2021